Братя Костадинови е семейно дружество, образувано през 1995 година в град Силистра. Специализира в производството, обработката и разпространението на селскостопанска продукция. Базирано в град Силистра, България, в една от най-плодородните области в Европа. Постепенно сме изградили име с отлични и качествени продукти и услуги.